Protecția datelor cu caracter personal

Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ este inregistrata in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numarul .

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, vă informăm că Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ, având C.I.F. 39211356, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ) de a încheia contractul de prestări servicii, de a trimite informații sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

Vă informăm că aveţi următoarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

·dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

·dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, în care puteţi arăta că doriţi ca informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, inclusiv prin poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se va face personal);

·dreptul de intervenţie asupra datelor;

·dreptul de opoziţie;

·dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

·dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul administrativ al Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ din Str Logofat Tautu nr 8, sc.B, ap.2, Bacău, sau pe email la adresa: cipriancucu@fizionomie.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

De asemenea, vă informăm că unele dintre paginile noastre de web pot conţine fişiere temporare („cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de website şi memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă „recunoască” atunci când vizitaţi website-ul nostru în viitor. Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către dumneavoastră. Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori.

Mai jos aveți o listă cu toate fișierele tip cookies prezente pe site.

Denumire cookie Tip cookie Prima sau Terța parte Poate fi blocat Sesiune sau Persistentă Timpul de expirare Scop
APISID, CONSENT, GPS, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC Funcționalitate Terța parte Persistentă
wfwaf-authcookie-*, wf_loginalerted_*, wfCBLBypass Essentials Terța parte Persistentă
mm_cookie_ctpass Essentials Terța parte Persistentă Wednesday, 05 August 2020 14:43:08
wordpress_logged_in_0f9507dba9482343986155bdbcad9e21 Essentials Terța parte Sesiune
wordpress_sec_0f9507dba9482343986155bdbcad9e21 Essentials Terța parte Sesiune
mm_cookie_wc-ajax Essentials Terța parte Persistentă Wednesday, 05 August 2020 14:42:58
act, wd, xs, datr, sb, presence, c_user, fr, pl, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref Reclamă Terța parte Persistentă
_fbp Essentials Terța parte Persistentă Sunday, 04 October 2020 14:42:59
sbfpPopup Essentials Terța parte Persistentă Monday, 06 July 2020 14:52:57
mm_b50ca4a16b1f5feea81c4fab24d4434e Essentials Terța parte Sesiune
woocommerce_*, wp_woocommerce_*, wc_cart_hash_*, wc_fragments_* Essentials Terța parte Persistentă
Essentials Terța parte Persistentă

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, profesie,obisnuinte/preferinte/comportament, date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci cand un Utilizator isi creeaza un cont, va face o plată sau va participa la un eveniment organizat de Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ, va primi comunicari comerciale din partea Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ.

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ va putea selecta Utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, folosirea pozelor personale in prezentari, informarea Utilizatorilor privind evolutia si starea Comenzilor.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ si cu utilizarea si prelucrarea de catre Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor sau a transmiterii de informatii spre Utilizatori.

In cazul in care Utilizatorul isi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja catre Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ si exista Comenzi in derulare, Comenzile isi pastreaza datele de la momentul plasarii Comenzii, iar livrarea produselor/serviciilor se va face luandu-se in considerare datele anterioare modificarii.

Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ pentru niciun fel de prejudiciu.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația de Dezvoltare și Ajutor ”Ciprian Cucu”-AFJ se face cu respectarea următoarelor principii:

·Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

·Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale.

·Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

·Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

·Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

· Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

·Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificări (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Telefon: (021).252.58.88

Fax: (021).252.57.57

Web: www.dataprotection.ro